n113

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และ เวลา 12.00 น. ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก โฟมใส่อาหาร โดยนำอาหารใส่ปิ่นโตไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน