พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสนามชนไก่

 

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคPRRS

 

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกษตรทฤษฎีใหม่

 

 

ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิเซฟติซีเมีย

 

 

อบรม 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่

 

 

อบรมการเลี้ยงไก่ไข่

 

 

การป้องกันโรคลัมปีสกิน

 

 

จังหวัดอุดรธานี พบโรค ลัมปี สกิน ระบาดใน 18 อำเภอ พร้อมประกาศเป็นพื้นที่ โรคระบาด