ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่หน่วยงาน 78 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4222-2984  โทรสาร 0-4222-2984

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.