n140

วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดโนนสว่าง บ้านดอนแดง หมู่ 10 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศเมีย 5 ตัว แมว เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 11 ตัว รวม 17 ตัว รวมทั้งสิ้น 22 ตัว

n139

วันที่​ 13 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 5 ตำบล​หนองอ้อ​ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนหวาย ตำบลหนองวัวซอ หมู่ที่ 6 อำเภอ​หนองวัวซอ จังหวัด​อุดรธานี​ จำนวน​ 5 ฟาร์ม​ มีรายละเอียด​ดังนี้ จำนวน​โคนมทั้ง​หมด 111 ตัว ฉีดได้ จำนวน 102 ตัว ไม่ได้ฉีด จำนวน 9 ตัว โคนมที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือน​ จำนวน 7 ตัวท้อง 1 ตัว ป่วย 1 ตัว

n137

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ปฏิบัติงานทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ตามโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 1- 10 กันยายน 2561 ในพื้นที่ ต.ปะโค , ต.หนองหว้า , ต.พันดอน และ ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

n138

วันที่​ 12 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 11 ตำบล​หนองอ้อ​ อำเภอ​หนองวัวซอ จังหวัด​อุดรธานี​ จำนวน​ 4 ฟาร์ม​ มีรายละเอียด​ดังนี้ จำนวน​โคนมทั้ง​หมด 157 ตัว ฉีดได้ จำนวน 141 ตัว ไม่ได้ฉีด จำนวน 16 ตัว โคนมที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือน​ จำนวน 10ตัว ท้อง 6 ตัว

n136

วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัว web application “UDON FARM GATE” ประตูสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เมืองอุดรธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ระบบเครือข่ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...