n135

วันที่​ 10 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ ในพื้นที่​หมู่​ที่ 9 หมู่​ที่​ 11 ตำบล​หนองอ้อ​ อำเภอ​หนองวัวซอ จังหวัด​อุดรธานี​ จำนวน​ 5 ฟาร์ม​ มีรายละเอียด​ดังนี้ จำนวน​โคนมทั้ง​หมด 123 ตัว ฉีดได้ จำนวน 106 ตัว ไม่ได้ฉีด จำนวน 17 ตัว เเบ่งออกเป็น โคนมที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือน​ จำนวน 17 ตัว

n134

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดป่าดงใหญ่ บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ 12 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 12 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 5 ตัว รวม 8 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวม 4 ตัว รวมทั้งสิ้น 12 ตัว

n132

วันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกตรวจเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มย่อย ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการกลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 4 กลุ่ม โดยตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการจัดทำโรงเรือนการสุขาภิบาล ตลอดจนได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อฉีดพ่นโรงเรือนและบริเวณโดยรอบเพื่อเตรียมการก่อนนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ ปรากฎว่าสมาชิกกลุ่มให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี

n133

วันที่​ 7 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 6 หมู่​ที่​ 11 ตำบล​หนองอ้อ​ อำเภอ​หนองวัวซอ จังหวัด​อุดรธานี​ จำนวน​ 7 ฟาร์ม​

มีรายละเอียด​ดังนี้ จำนวน​โคนมทั้ง​หมด 164 ตัว ฉีดได้ จำนวน 141 ตัว ไม่ได้ฉีด จำนวน 32ตัว

เเบ่งออกเป็น โคนมที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือน​ จำนวน 29 ตัว จับไม่ได้ 2 ตัว ป่วย จำนวน 1 ตัว

n131

วันที่​ 6 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 6 และหมู่​ที่​ 11 ตำบล​หนองอ้อ​ อำเภอ​หนองวัวซอ จังหวัด​อุดรธานี​ จำนวน​ 7​ ฟาร์ม​

มีรายละเอียด​ดังนี้ จำนวน​โคนมทั้ง​หมด 212 ตัว ฉีดได้ จำนวน 184 ตัว ไม่ได้ฉีด จำนวน 28 ตัว เเบ่งออกเป็น

ในโคนมที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือน​ จำนวน 26 ตัว ป่วย จำนวน 2 ตัว

More Articles ...