n125

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานี ภายในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

n124

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การบริการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการดำเนินงานของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานี ภายในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางในการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดของจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสต่อไป

n122

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดสว่างศรีเจริญ หมู่ 14 และวัดโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 17 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 9 ตัว รวม 13 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวม 4 ตัว รวมทั้งสิ้น 17 ตัว

n123

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดศรีดงเย็น หมู่ 7 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 11 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว รวม 5 ตัว แมว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 5 ตัว รวม 6 ตัว รวมทั้งสิ้น 11 ตัว

n121

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...