-ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 10 ม.ค.66

 

-ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว 22 พ.ย.65

 

-ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระบือเพศเมีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว 19 ส.ค.65

 

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 5 ส.ค.64

 

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระบือ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 24 มิ.ย.64

 

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว 15 ม.ค.64  อ่านรายละเอียด 

 

 

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียด 

 

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสุนัข) จำนวน 600 ถุง (12,000 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านรายละเอียด  

 

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่านรายละเอียด  

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี