n13

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ปฏิบัติงานรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 3/2565 ณ บ.ดงสำราญชัย ม.7 ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เกษตรกร จำนวน 25 ราย

n12

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 5 พฤษภาคม   2565 เวลา 08.30 - 11.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ออกบริการตรวจสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ณ โรงเรียนเลิงถ่อน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านเลิงถ่อน ตำบลหนองหญ้าไซ   อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

n10

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ”วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้แก่กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 20 ตัว ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n11

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว ออกดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวให้แdjประชาชน ณ ศูนย์กีฬาชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน ทั้งสิ้น 18 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 7 ตัว แมวเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว

 

n9

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที 27 เมษายน 2565   เวลา 09.00-10.00 น. นางวนิดา กิตติจารุภักดี ปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วย นายวีระชัย สิทธิพิทักษ์ นายรุ่งรัตน์ ทะวาปี และเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่น ๆ ในสัตว์ปีก ที่ฟาร์มสิทธิโชคไก่พื้นเมืองของนายสันติ ชูมา เลขที่ 299 หมู่ 9 บ้านปะโค ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในฟาร์มมีไก่พื้นเมือง 600 ตัว ไก่ต็อก 2 ตัว เป็ดบาบารี่ 50 ตัว ห่าน 10 ตัว

 

More Articles ...