n68

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดคอกไก่ไข่ คอกไก่พื้นเมือง คอกเป็ดเทศ (เครือข่าย ศพก.) ณ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี