n6

วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ออกดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย อำเภอทุ่งฝน โดยตรวจท้องควายให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และดำเนินการผสมเทียม พื้นที่ ม.12 บ้านทุ่งพัฒนา ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี