n22

วันที่ 8 ธันวาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ออกพื้นที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก สนามชนไก่บ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี