n17

 

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที 11 พฤษภาคม 2565 นางวนิดา กิตติจารุภักดี ปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมมอบป้ายปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองโครงการปศุสัตว์ OK จำนวน 3 ราย ได้แก่ ร้านวราภรณ์หมูสด ตำบลพันดอน โลตัสสาขาพันดอน ตำบลพันดอน และโลตัสสาขาโรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี