n130

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Functional Exercise : FEX) จังหวัดอุดรธานี และโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจากทุกอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องฟ้าหลวง โรมแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

n129

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี” ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ ทางช่องโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานีช่องวัน สถานีวิทยุคลื่น FM 93.75 Mhz สวท.อุดรธานี และเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ร่วมกับ นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา ตัวแทนจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี คุณกุลธิดา ทอนมณี ตัวแทนจาก ทสจ.อุดรธานี

โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้

- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

- การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- ความคืบหน้า โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี

- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

- การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศ

ดำเนินรายการโดย นางสาวมงกชกร ศรีโพธิ์ ประสานและอำนวยการผลิตโดย นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ณ บริษัทโฮมเคเบิล ทีวี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

 n127

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ออกตรวจโรคโคนม ประจำปี 2562 โดยเก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ และทดสอบโรควัณโรค ในพื้นที่ ต.เสอเพลอ , ต.เชียงแหว , ต.เวียงคำ และ ต.แชแล จำนวน 6 ฟาร์ม โคนม 261 ตัว

n125

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563 โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ ศาลาชุมชนบ้านนาดอน ม.16 ต.หนองนาคำ   อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

n126

วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี ณ วัดศรีสุมังคลาราม บ้านหนองแสง ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศเมีย 19 ตัว เพศผู้ 3 ตัว แมว เพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 3 ตัว รวม 33 ตัว

More Articles ...