n55

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกร่วมให้บริการโครงการอำเภอกุมภวาปียิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีมงคล ม.1 ต. สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยได้ให้บริการแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เช่น ยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ สัตว์ปีก ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ วิตามินผสมอาหาร แร่ธาตุก้อน ยาฆ่าเชื้อโรคพ่นคอกสัตว์ และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ฉีดยารักษาโรคผิวหนังสุนัข มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 63 ราย