n9

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที 27 เมษายน 2565   เวลา 09.00-10.00 น. นางวนิดา กิตติจารุภักดี ปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วย นายวีระชัย สิทธิพิทักษ์ นายรุ่งรัตน์ ทะวาปี และเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่น ๆ ในสัตว์ปีก ที่ฟาร์มสิทธิโชคไก่พื้นเมืองของนายสันติ ชูมา เลขที่ 299 หมู่ 9 บ้านปะโค ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในฟาร์มมีไก่พื้นเมือง 600 ตัว ไก่ต็อก 2 ตัว เป็ดบาบารี่ 50 ตัว ห่าน 10 ตัว