n23

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด โดยนายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เตรียมนำเกษตรกรเดินทางเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายกระบือ จำนวน 3 ตัว ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา