n26

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี โดยนางวนิดา กิตติจารุภักดี ปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอกุมภวาปี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ/กำกับดูแลความสงบเรียบร้อย มาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในคน และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ณ สนามไก่ชน ป.ไก่ชน ที่หมู่ 14 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี