26

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย (โรคคอบวม) และให้ความรู้การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ ในช่วงฤดูฝน แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี