n25

วันที่ 29​ มิถุนายน​ 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ออก​ปฏิบัติงาน​ดูแลสุขภาพ ตรวจสอบการตั้งท้อง เจาะเลือดโคเพื่อตรวจโรคบรูเซลลา วัณโรค และ ParaTB แก่เกษตรกรโครงการเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ม.9 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี