n28

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยนายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ณ วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน และมีหัวหน้าหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน