n33

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในฟาร์มไก่ไข่โรงเรียนชุมชนจำปี ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรคและการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นๆในสัตว์