n49

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ลงพื้นที่ตรวจรับรองใหม่ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)และสถานที่จำหน่ายไข่สด ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จำนวน 1 แห่ง ร้านฟอร์จูนหมูสด เลขที่ 117 หมู่ 1 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อให้ได้สถานที่จำหน่ายที่สะอาด ผลิตจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารตกค้าง