n1

 วันที่ 15 มกราคม 2567 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ลงพื้นที่ตรวจรับรองใหม่ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) และสถานที่จำหน่ายไข่สด ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) บริษัท ไทยฟู๊ด เฟรซ มาร์ม จำกัด สาขากุมภวาปี เพื่อให้ได้สถานที่จำหน่ายที่สะอาด ผลิตจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารตกค้าง