n20

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ร่วมกับอาสาปศุสัตว์และผู้นำชุมชน ร่วมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่หมู่ 10 , 4 และหมู่ 11 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี