n24

วันที่  26 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานเจาะเลือดไก่พื้นเมือง หลังได้รับวัคซีนนิวคาสเซิล ตามกิจกรรมตรวจภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 2/2566