n31

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี  ร่วมกับด่านกักกันสัตว์อุดรธานี  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกและทำลายเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในสัตว์ปีก  ณ โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ (ในโครงการพระราชดำริ)  หมู่ 1 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี