n51

วันที่  4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น สำนักงานปศุสัตว์อำหนองแสง ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยงและดูแลสัตว์แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี