n3

วันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ออกพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยพร้อมกับมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี