n4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขจรจัด ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี