n2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาสารตกค้าง ณ บ้านท่าหนองเทา ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

n1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์รัชพล สืบพรหม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับนายพิทยากร อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ร่วมกับตลาดนัดโค-กระบือศรีธาตุ ร่วมดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่ตลาดนัดโค-กระบือ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

n129

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี” ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ ทางช่องโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานีช่องวัน สถานีวิทยุคลื่น FM 93.75 Mhz สวท.อุดรธานี และเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ร่วมกับ นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา ตัวแทนจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี คุณกุลธิดา ทอนมณี ตัวแทนจาก ทสจ.อุดรธานี

โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้

- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

- การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- ความคืบหน้า โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี

- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

- การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศ

ดำเนินรายการโดย นางสาวมงกชกร ศรีโพธิ์ ประสานและอำนวยการผลิตโดย นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ณ บริษัทโฮมเคเบิล ทีวี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

n130

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Functional Exercise : FEX) จังหวัดอุดรธานี และโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจากทุกอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องฟ้าหลวง โรมแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

n125

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563 โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ ศาลาชุมชนบ้านนาดอน ม.16 ต.หนองนาคำ   อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

เนื้อหาอื่นๆ...